7 ימים טיול מודרך - מיטבי לכת בינוני -

מסלול למיטיבי לכת 4-6 שעות הליכה ביום