8 ימים טיול מודרך מודרך ומשולב -

טיול ספורט משולב